آشنایی با رشته مدیحه و مرثیه سرایی – دوره کاردانی (فایل pdf)

*********************************

جهت مشاهده اندازه واقعی روی عکس کلیک کنید