فصلنامه داخلی علمی ، آموزشی و پژوهشی شاهد دانشجو 

پیش گفتار

مرکز آموزش علمی کاربردی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز با هدف آموزش و پرورش استعدادها و تربیت نیروی متخصص و کارآمد در زمینه های «علوم قرآنی» و «مددکاری اجتماعی» از سال ۱۳۹۱ تأسیس گردید و سپس به عنوان اولین مرکز در سطح استان البرز در رشته های «تربیت مربی قرآن کریم» و«تربیت مبلّغ قرآن کریم» و همچنین «مددکاری اجتماعی- مددکاری خانواده» به پذیرش دانشجو طبق ضوابط دانشگاه جامع علمی کاربردی اقدام لازم را به عمل آورد که بحمداله و با کمک از انوار قرآن تا کنون با استقبال خوبی هم از طرف علاقه مندان در سطح استان روبرو شده و تقاضا برای ثبت نام دردوره های آتی مرکزهمچنان چشم  گیر می باشد.

همانگونه که یادآور شدیم ، بدیع و تازه بودن رشته های مرکز که شامل علوم قرآنی و مددکاری اجتماعی است از یک سو و استقبال اهل قرآن و علاقه مندان به این رشته از سویی دیگر ما را بر آن داشت تا در صدد انعکاس مطالب و اندیشه های علمی متناسب با  رشته های یاد شده در قالب یک مجموعه علمی ، آموزشی و پژوهشی باشیم؛ به همین منظور اولین شماره از فصلنامه داخلی علمی ، آموزشی ، پژوهشی را با عنوان        «شاهد دانشجو» در اختیار دانشجویان عزیز ، محققین و پژوهشگران گرانقدر در عرصه های مباحث علوم قرآنی و مددکاری اجتماعی قرار دادیم.

از آنجایی که رویکرد انتشار فصلنامه شاهد دانشجو در دو حوزه «علوم قرآنی» و «مددکاری اجتماعی» می باشد بنابراین از کلیه مخاطبان ، دانشجویان ، محققان و پژوهشگران در عرصه های قرآنی و مددکاری اجتماعی دعوت به عمل می آورد تا با ارسال مقالات علمی ، پژوهشی و ترویجی خود ، ما را در تقویت بار علمی و استمرار در انتشار فصلنامه یاری و همراهی کنند.

 

وَ مِن اللهِ المُستعان

 سردبیر

طرح اجرایی اولین همایش قرآنی

 با عنوان  "از نور تا نور"

منظور:

به منظور کاربردی کردن مفاهیم و تعالیم قرآنی در بین آحاد جامعه ، مرکز آموزش علمی کاربردی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز بر اساس رسالت علمی و پژوهشی خود ، طرح اولین همایش قرآنی را با عنوان " از نور تا نور " به مرحله اجرا در آورد .

اهداف :

  • دمیدن روح قرآنی در سطح جامعه متناسب با نیاز روز جامعه
  • ایجاد فضای قرآنی در بین قرآن دوستان
  • ترغیب و تشویق گروه های مختلف سنی اعم از نوجوانان ، جوانان و دانشجویان به قرآن پژوهی
  • ایجاد پیوند بین نسل کنونی با راه شهدا و ایثارگران که همانا راه شهدا ، راه قرآن است.
  • ایجاد وحدت رویه بین مراکز آموزش و دانشگاهی با سازمان ها و مراکز فرهنگی و متولیان قرآنی سطح استان.

 

سیاست گذاری:

با توجه به رسالت مرکز آموزش علمی کاربردی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز که علاوه بر آموزش تخصصی مطالب قرآنی ؛ ترویج و کاربردی کردن نفحات قرآنی مبتنی بر راه شهدا و ایثارگران بصورت علمی و مستمر در سطح استان با رویکرد ایجاد وحدت رویه در بین مسئولین اجرایی استان و مراکز علمی می باشد ، این همایش می  تواند طلیعه و گامی نو بر "طرح جامعِ ترویج و گسترش مفاهیم قرآنی" از طریق سازمان ها و متولیان مرتبت و غیر مرتبت سطح استان باشد.

 

عوامل اجرایی:

شامل سه کمیته که عبارتند از

الف )کمیته برنامه ریزی

 ب) کمیته اجرایی

               ج)کمیته پشتیبانی

الف)ترکیب کمیته ها :

رئیس کمیته

دبیر کمیته

اعضاء کمیته

شرح وظایف کمیته ها:

رئیس کمیته : وظیفه نظارت بر نحوه اجرای برنامه ها و هماهنگی بین اعضاء

دبیر کمیته : ارائه طرح اجرای همایش و هماهنگی بین سایر نیروهای اجرایی و تدوین برنامه هاو اعلام آنها به اعضا و ارائه گزارش به رییس کمیته

اعضاء کمیته: انجام امور محوله جاریه متناسب با همایش طی هماهنگی با دبیر کمیته

 

6