آشنایی با رشته تربیت مبلغ قرآن کریم – کاردانی حرفه ای (فایل pdf)

*******************************

جهت مشاهده اندازه واقعی روی عکس کلیک کنید

چارت مبلغ