جهت دانلود جزوه درس مساله یابی و تصمیم گیری استاد دانش کهن روی این لینک کلیک کنید.